Ukončenie objednávok pre najbližšie termíny:

UK SR/CZ
každú 2. stredu okolo 12:00 Slovenského času každú 2. stredu okolo 12:00 Slovenského času