Ukončenie objednávok pre najbližšie termíny:

UK SR/CZ
každý štvrtok o 12:00 Slovenského času každý štvrtok o 12:00 Slovenského času